מפעילות המנהלת

מתחם גור אריה

המנהלת מלווה את בעלי הדירות במתחם בתהליך קידום פרויקט התחדשות עירונית (פינוי-בינוי) במסלול יזמים.

במסגרת זו, אנו עובדים מול היזם המקדם את התכנון ומוודאים כי הוא פועל בהתאם לנהלים העירוניים, להבטחת זכויות בעלי הדירות.

בשלב ראשוני זה, המנהלת עוסקת בהעברת מידע רלוונטי וחשוב לבעלי הדירות ובמתן כלים להתנהלות נכונה בתהליך.

בתאריך 12/12/2021 התקיימה פגישה עם נציגות בעלי הדירות ומתעניינים נוספים במשרדי המנהלת להתחדשות עירונית. במהלך הפגישה, ניתן מידע בסיסי בנושא תהליך ההתחדשות העירונית, הוסבר הסטטוס של הפרויקט המקודם במתחם גור אריה והועבר מידע חשוב על זכויותיהם של בעלי הדירות ועל תחומי האחריות של הנציגות.

המשתתפים בפגישה למדו על יתרונות מעורבותם הפעילה בתהליך, וכן על חשיבות בחירת אנשי מקצוע טובים - עורך דין דיירים, יזם ואנשי מקצוע נוספים בהמשך.

המנהלת תלווה את נציגות בעלי הדירות לכל אורך התהליך, תשתף אותה בקבלת ההחלטות ותסייע בקידום המתחם באופן יעיל והוגן. 

מתחם הגפן

תכנון המתחם לפרויקט התחדשות עירונית (פינוי-בינוי) מבוצע במסלול רשויות (בהובלת העיריה).

לקראת תחילת מהלך תכנון מחדש במתחם, בתאריך 07/12/2021 התקיים כנס דיירים בהובלת המנהלת. הכנס התקיים במקלט "פלא" הממוקם בשכונה.

מטרת הכנס היתה לשתף את התושבים בהשתלשלות העניינים במתחם מתחילת הדרך התכנונית ועד היום, וכן לעדכן בסטטוס הנוכחי ובצפי להמשך הדרך.

כמו-כן, ניתן דגש לסוגיות החברתיות-קנייניות במתחם, ובמרכזן הצורך בייצוג הדיירים ע"י נציגות דיירים נבחרת וכן ע"י עורך דין נבחר מטעם הדיירים. 

בכנס השתתפו תושבי השכונה, עורכי דין הפועלים בשכונה וכן נציגי המנהלת להתחדשות עירונית.

אנו נמשיך ונעדכן במקביל להתפתחויות בפרויקט. 

קורס התחדשות עירונית לתושבי העיר

קורס התחדשות עירונית לתושבי העיר - מחזור א'

מדובר בקורס מקצועי ומקיף שמתקיים ביוזמת המנהלת להתחדשות עירונית, מועבר באמצעות חברת VIAPLAN ומיועד לתת מידע לתושבי העיר המעוניינים להרחיב את היכרותם עם עולם ההתחדשות העירונית.

הקורס יכלול 6 מפגשים עיוניים שיעסקו במגוון תחומים בעולם ההתחדשות העירונית (תכנון, סוגיות משפטיות, זכויות דיירים וכו') וכן סיור מקצועי במתחם שעבר תהליך התחדשות.

בוגרי הקורס יוכלו לקחת חלק פעיל בייצוג התושבים באזורם במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית ולתרום להצלחתם באמצעות שיתוף ידע והגברת מודעות. 

2 המפגשים הראשונים התקיימו בחצר המנהלת להתחדשות עירונית (לאור מגבלות הקורונה) בתאריכים 05/10/2021 ו-12/10/2021 ועסקו בהיכרות ומבוא לתחום ההתחדשות העירונית בארץ.

המפגש השלישי התקיים בתאריך 19/10/2021 ועסק בזכויות תושבים בתהליך התחדשות עירונית. במסגרתו התקיימה שיחה עם ד"ר חלי הירש המתמחה בנושא.

המפגש הרביעי התקיים בתאריך 26/10/2021 ועסק ההיבטים משפטיים המלווים את תהליכי ההתחדשות, בהובלת עו"ד אודי וקיל.

בתאריך 02/11/2021 התקיים במסגרת הקורס סיור מקצועי בפרויקט התחדשות עירונית שבוצע ואוכלס בנוה שרת, תל אביב. בסיור השתתפו נציגי דיירים מהמתחם וכן נציגי חברת VIAPLAN המלווה את הקורס מבחינה מקצועית.

המפגש החמישי התקיים בתאריך 09/11/2021 ועסק בהצגת מדיניות התכנון העירונית להתחדשות עירונית.

המפגש השישי והאחרון התקיים בתאריך 16/11/2021 ועסק בדיון בסוגיות תכנוניות חשובות (צפיפות, תחזוקה ועוד) ובמידע על "היום שאחרי" פרויקט ההתחדשות. סיימנו בשיחת סיכום על התובנות של המשתתפים והצעות להמשך, וכמובן בהענקת תעודות חגיגית!

בהצלחה לכל מי שלקח חלק במחזור א' של הקורס להתחדשות עירונית. נתראה בקורסים הבאים.

\

 

מתחם המעפילים

במתחם, הכולל את הרחובות השבעה, העלייה והמעפילים, מקודמות כיום 2 תכניות להתחדשות עירונית במסלול יזמים.

היזמים הפועלים בשטח פונים לדיירים במטרה להחתימם על הסכמים ולקבל את תמיכתם בפרויקט.

זאת כאשר טרם נקבעו גבולות התכניות בין היזמים, כך שחלק מהדיירים מקבלים פניות מגורמים שונים באופן שיוצר בלבול ופוגע באמון בתהליך. 

על רקע זה, קיימה המנהלת ב-29/08/2021 כנס הסברה לתושבים - במעמד ראש העיר ד"ר עליזה בלוך.

במהלך הכנס, הוצגה לדיירים פעילותה של המנהלת להתחדשות עירונית בעיר, הוסבר סטטוס התכניות המקודמות וניתנו כלים להתמודדות עם המצב בשטח.

"לא חותמים לפני שמתייעצים"

הדיירים הוזמנו ליצור קשר עם המנהלת ולהסתייע בשירותיה במטרה לקדם את הפרויקט באופן מושכל ונכון.

משרדי המנהלת להתחדשות עירונית

המנהלת להתחדשות עירונית מציעה את שירותיה לכלל תושבי בית שמש, יזמים ומתכננים העוסקים בתחום ההתחדשות העירונית בעיר.

בחודש 06/2021 נחנך מבנה המשרדים של המנהלת, במעמד ראש העיר ד"ר עליזה בלוך ובהשתתפות נציגי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, נציגי העיריה ותושבי העיר. 

משרדי המנהלת ממוקמים בלב האזור המתחדש, ומתוך כך מיועדים לשמש בית להתחדשות העירונית בעיר.

מתחם הנרקיס

המנהלת מלווה את תהליך ההתחדשות העירונית במתחם מתחילת הדרך, ופועלת לקידומו בהתאם למדיניות העירונית ולצרכי התושבים.

בין הפעולות שבוצעו במתחם: ליווי כנס דיירים שנערך מטעם יזם, מתן מידע רלוונטי ומענה לפניות, סיוע בהקמת נציגות דיירים (ו"נציגות-על" מצומצמת), ליווי בחירת עו"ד דיירים וכו'.

מתחם ביאליק

המנהלת מארחת ומלווה את הפגישות השוטפות המתקיימות בין נציגות הדיירים לבין יזמי הפרויקט.

במסגרת הפגישות, המתקיימות אחת לחודש, מקבלים נציגי הדיירים עדכונים לגבי סטטוס הפרויקט ומעלים לסדר היום שאלות ובקשות המעסיקות את הדיירים.