תושבי שכונת הגפן מוזמנים לקחת חלק במפגש. 

המפגש יעסוק בבדיקת סטטוס הסכמות הדיירים ליזמים הפועלים במתחם וכן בייצוג הדיירים באמצעות נציגות ועו"ד.

ראו הזמנה מצורפת.