קורס התחדשות עירונית לתושבי העיר - הסתיים מחזור א'!

מדובר בקורס מקצועי ומקיף שמתקיים ביוזמת המנהלת להתחדשות עירונית, מועבר באמצעות חברת VIAPLAN ומיועד לתת מידע לתושבי העיר המעוניינים להרחיב את היכרותם עם עולם ההתחדשות העירונית.

הקורס יכלול 6 מפגשים עיוניים שיעסקו במגוון תחומים בעולם ההתחדשות העירונית (תכנון, סוגיות משפטיות, זכויות דיירים וכו') וכן סיור מקצועי במתחם שעבר תהליך התחדשות.

בוגרי הקורס יוכלו לקחת חלק פעיל בייצוג התושבים באזורם במסגרת פרויקטי התחדשות עירונית ולתרום להצלחתם באמצעות שיתוף ידע והגברת מודעות. 

2 המפגשים הראשונים התקיימו בחצר המנהלת להתחדשות עירונית (לאור מגבלות הקורונה) בתאריכים 05/10/2021 ו-12/10/2021 ועסקו בהיכרות ומבוא לתחום ההתחדשות העירונית בארץ.

המפגש השלישי התקיים בתאריך 19/10/2021 ועסק בזכויות תושבים בתהליך התחדשות עירונית. במסגרתו התקיימה שיחה עם ד"ר חלי הירש המתמחה בנושא.

המפגש הרביעי התקיים בתאריך 26/10/2021 ועסק ההיבטים משפטיים המלווים את תהליכי ההתחדשות, בהובלת עו"ד אודי וקיל.

בתאריך 02/11/2021 התקיים במסגרת הקורס סיור מקצועי בפרויקט התחדשות עירונית שבוצע ואוכלס בנוה שרת, תל אביב. בסיור השתתפו נציגי דיירים מהמתחם וכן נציגי חברת VIAPLAN המלווה את הקורס מבחינה מקצועית.

המפגש החמישי התקיים בתאריך 09/11/2021 ועסק בהצגת מדיניות התכנון העירונית להתחדשות עירונית.

המפגש השישי והאחרון התקיים בתאריך 16/11/2021 ועסק בדיון בסוגיות תכנוניות חשובות (צפיפות, תחזוקה ועוד) ובמידע על "היום שאחרי" פרויקט ההתחדשות. סיימנו בשיחת סיכום על התובנות של המשתתפים והצעות להמשך, וכמובן בהענקת תעודות חגיגית!

בהצלחה לכל מי שלקח חלק במחזור א' של הקורס להתחדשות עירונית. נתראה בקורסים הבאים.