ביום 27/02/2022, ולאחר תהליך ארוך ומורכב, נחתם הסכם פיתוח בין עיריית בית שמש ליזם - ע.ט. החברה להתחדשות עירונית.

ההסכם יאפשר לבצע את העבודות הציבוריות (פיתוח תשתיות, הקמת מבני ציבור) במתחם, והוא מהווה אבן דרך נוספת בקידום הפרויקט לשלבי המימוש.

 במקביל, העיריה והיזם פועלים להאצת התהליכים ובהם קידום תכנון מפורט.