לאחרונה (09/02/2022), חתם שר המשפטים על "תקנות פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) - כינוס בעלי הדירות ומסמך עיקרי הצעה".

מטרתן - יצירת שקיפות וסדר בכל הנוגע להתנהלות היזמים מול בעלי הדירות, בעיקר בשלביו הראשונים של הפרויקט, טרם בחירת היזם לביצוע הפרויקט.

עיקרי התקנות החדשות:

- טרם החתמה על הסכם ארגון (נון-שופ), על המארגן ("מחתים") לקיים כנס הסברה לתושבים.

- יש לתלות בכל בניין הודעה על מועד הכנס ומיקומו, לפחות שבוע מראש.

- בכנס נדרשת השתתפותם של לפחות 40% מבעלי הדירות במתחם.

- בכנס יוצגו: עיקרי ההסכם, גילוי נאות – מטעם מי ה"מחתים" פועל והאם יש לו אינטרס אישי, מידע על פעילות המנהלת להתחדשות עירונית בעיר, יידוע לגבי שכר טרחתו של ה"מחתים", יידוע לגבי אפשרות לתרגום ההסכם ופרוטוקול הכנס לשפות שונות (במידה ו-20% מבעלי הדירות מעוניינים בכך).

למסמך התקנות המלא לחצו כאן